பத்தாம் வகுப்பு சிறப்புத் துணைத் தேர்வு முடிவுகள் http://www.dge.tn.nic.in என்ற இணையதள முகவரியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.தங்களது பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதியை ஆன்லைனில் பதிவு செய்து தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ்களாகவே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளுமாறு அறிவிக்கப்படுகிறது.

பத்தாம் வகுப்பு சிறப்புத் துணைத் தேர்வு முடிவுகள் http://www.dge.tn.nic.in என்ற இணையதள முகவரியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.தங்களது பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதியை ஆன்லைனில் பதிவு செய்து தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ்களாகவே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளுமாறு அறிவிக்கப்படுகிறது.